วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

วิวดอกไม้อันแสนสวย

     เป็นภาพที่สวยถ่ายเองและสดชื่นวิวนี้ทำให้
                                                                                     สดชื่นมากถ่ายจากระยอง